Välkomna

TE Schakt & Planering utför det mesta inom mark- och anläggningsarbete.

 

I företaget finns lång erfarenhet och god kunskap. Jag som driver företaget heter Thomas Engström och har jobbat i branschen i över 30 år.

 

Jag finns i Haninge och arbetar i första hand i södra Stockholmsområdet och vänder mig till både privatpersoner och företag. 

 

Kontakta oss!

Schaktning/transport

 

 • Kabel- och rörschakter
 • Grundarbete (inkl. gjutning och rördragning)
 • Bygge av mindre vägar
 • VA-arbete
 • Omdränering/fuktisolering av villakällare
 • Dagvattenbrunnar
 • Snöröjning
 • Byggservice vid större byggen - transport av material, lastning, lossning och bilning
 • och mycket mer

Finplanering/trädgårdsanläggning

 

 • Finplanering av trädgårdar
 • Leverans av matjord
 • Stensättning
 • Plattläggning
 • Anläggande av stenmurar m.m.

 

Försäljning

 

 • Matjord
 • Fyllnadsmaterial